8. února 2011

Trapy a trapované antény

Použití trapů je jedna z cest jak poměrně jednoduše vyrobit vícepásmovou anténu napájenou jedním kabelem, což může být v některých případech výhoda. Účinnost trapované antény je určitě horší než u antény jedno pásmové (doporučuji si přečíst článek Mirka OK2BUH o účinnosti antén).
Na obrázku je jako příklad třípásmový dipól pro 40,30 a 20m. Trap T1 bude rezonovat na 14,1 MHz a trap T2 na 10,1 MHz.


Trap je vlastně paralelní rezonanční obvod. Skládá se z indukčnosti a  kondenzátoru. Paralelní rezonanční obvod má na rezonančním kmitočtu vysokou impedanci. Pomocí trapu vlastně ukončíme sekci dipólu. Pozor, na konci dipólu, tedy i na trapu je vysoké napětí. Například při výkonu 5W je tam více než 100V a při 100W více než 500V  !!! Trapy můžeme v amatérských podmínkách realizovat dvěma způsoby. Použitím indukčnosti a kondenzátoru nebo z koaxiálního kabelu (trapy z koaxiálního kabelu jsou dobře popsány zde). V tabulce jsou indukčnosti a kapacity pro jednotlivá amatérská pásma. Pro výrobu indukčností jsou použity toroidy AMIDON.

Měření rezonančního kmitočtu trapu je pěkně popsáno stránkách DK7ZB. Na obrázku je ukázka trapu s indukčností na toroidu T50-2 a kondenzátorem na 500V, který je vhodný pro výkony do 20W.Pro vyšší výkony potřebujeme větší toroidy (viz. tabulka) a kondenzátory na vyšší napětí.


V pokračování bude následovat praktická konstrukce dvoupásmového dipólu pro pásma 40 a 20m.

Žádné komentáře: