7. července 2016

Univerzální stojan

Další pro mě užitečná věc vyrobená na 3D tiskárně. Stojan pro laminátový teleskop. Stavba antény na louce je pak o hodně jednodušší a nemusíme hledat k čemu teleskop připevnit. Komponenty jsou vytištěné na 3D tiskárně. Vzpěry jsou z hliníkové pásoviny. Pro menší teleskopy používám pásovinu 15x2 a pro větší 20x2. Šrouby M5 nebo M6.


Celý design je udělaný v OpenScadu. Jednoduše lze modifikovat rozměry podle potřeby. Soubory pro tisk (průměr laminátu 42mm - DX Wire 12.5)  i zdrojáky je možné stáhnout zde.13. dubna 2016

Komponenty pro YAGI antény vyrobené na 3D tiskárně


Poslední dobou se hodně bavím 3D tiskem. 3D tisk otvírá úžasné konstrukční možnosti. Pro modelování používám OpenSCAD, což je otevřený SW, který se liší od CAD programů tím, že je spíš pro programátory. Modely se nekreslí ale píšou jako program. Za obrovskou výhodu považuji pak jednoduchou modifikovatelnost modelů. Jeden z posledních projektů co jsem udělal jsou komponenty pro yagi antény. K dispozici jsou úchyty prvků a dipólu. Jednotlivé komponenty jdou snadno modifikovat pro jiné průměry ráhna i prvků. Antény z těchto komponent nejsou určeny pro trvalou montáž, jako ráhno používám plastovou trubku o průměru 25 mm a jako prvky 3.2 mm svářecí hliníkový drát. Na dipól 4 mm svářecí mosazný drát. Jem možné postavit prakticky libovolnou anténu. Hodně možností je na stránkách DK7ZB.


Uchycení dipólu a kabelu

Uchycení dipólu a kabelu


Yagi na 70 cm

Yagi na 2m

Detail uchycení prvků
Celý projekt je k dispozici na http://www.thingiverse.com/thing:912567.

Plastové díly je možné zakoupit na hamshop.cz.


8. července 2015

Baofeng UV-3R a bezdrátové nabíjení

V mobilních telefonech se už začalo používat bezdrátové nabíjení. Dokonce i výrobce nábytku IKEA zabudovává nabíječe QI standardu do svého nábytku. Chtěl jsem bezdrátové nabíjení trochu prozkoumat. Na ebay je možné koupit sadu pijímač vyílač pod 10 USD (250 Kč). Napadlo mě zabudovat bezdrátové nabíjení do UV-3R. Koupil jsem na ebay sadu pro Samsung Galaxy S3. přijímač se přesně vejde pod baterii. Úprava je velmi jednoduchá. Radio rozebereme podle tohto video návodu.
Kablík od přijímač bezdrátového nabíjení se připojí k napájecímu konektoru
V hliníkovém odlitku je třeba vyvrtat otvor pro kablík
Rádio složíme do původního stavu. Musí nám koukat kablík pro připojení přijímače bezdrátového nabíječe. Připojíme přijímač (Pozor na polaritu).

Mezi kryt a baterii vložíme přijímač
Rádio stačí položit zády na vysílač bezdrátové nabíječky a už nabíjíme...


6. července 2015

Ultra portable yagi vyrobená na 3D tiskárně

Asi před půl rokem se mi podařilo zprovoznit doma postavenou 3D tiskárnu a začal jsem si hrát s 3D tiskem. 3D tisk mi otevřel úplně nové možnosti. Začal jsem se učit modelovat v OpenScadu a postupně začali vznikat různé pokusy s využitím 3D tisku při stavbě antén. A tak vznikly i tyto dvě antény. Všechny plastové komponenty jsou vytištěné na 3D tiskárně. Prvky jsou vyrobeny ze svinovacího metru. Anténu lze sbalit omotáním prvků kolem ráhna a pohodlně uložit do batohu pro transport. Rozměry obou antén vycházejí z konstrukce DK7ZB. Jedná se o 3el. yagi s ráhnem 50 cm pro pásmo 2m a dvoupásmovou 2+3 el. yagi. Konstrukce je patrná z fotografií. Jako ráhno je použitá plastová elektrikářská trubka o průměru 25mm. Všechny díly jsem tiskl z PLA bez podpory s výplní 25%. Vytištění dílů trvá méně než 2 hodiny.
Soubory pro 3D tisk ve formátu STL i zdrojové soubory pro OpenScad je možé stáhnout zde:
http://www.thingiverse.com/ok1cdj/designs

12. ledna 2015

Univerzální deska pro ESP8266 ESP-01

Pro experimenty s ESP8266 konkrétně s modulem ESP-01 jsem navrhl a vyrobil jednoduchou univerzální desku. Deska obsahuje měnič, který je nastaven na výstupní napětí 3.3V. Měnič pochází z eBay. Dále tlačítko, které slouží k aktivaci bootloaderu pro update firmware. Všechny GPIO porty jsou vyvedeny na svorkovnici. Dále je zde konektor pro připojení sériové linky. Deska je navržena jako jedno stranná. Lze ji vyrobit např. metodou transferu toneru jednoduše i v domácích podmínkách.

Zapojení není třeba dále komentovat.


Schéma zapojení


Plošný spoj

Hotová deska
Veškeré soubory jsou k dispozici na:
https://github.com/ok1cdj/ESP8266-LUA/tree/master/ESP-01-board

11. ledna 2015

Twitter

Poslední dobou nemám moc času psát články na blog. Tím neříkám, že se tu nebude nic dít. Mám rozpracovaných několik článků, které snad publikuji v lednu. Od nového roku jsem více začal používat twitter. Snažím se tam dávat aktuální informace o tom co zrovna bastlím. Takže kdo používáte twitter přidejte si do sledování ok1cdj nebo se podívejte na https://twitter.com/ok1cdj

28. prosince 2014

ESP8266: WI-FI a internet do každého zařízení V.

V tom článku si ukážeme praktické použití. Uděláme teploměr s čidlem DS18B20, který bude v pravidelných intervalech odesílat data na thingspeak.com. Thingspeak je otevřená cloud platforma pro různá zařízení co sbírají data. Výhodu je, že odeslání dat je velmi jednoduché, není třeba žádná složitá autentizace. Z dat se automaticky vytváří graf. Je možné je pak exportovat. Nejdříve si musíte na thingspeak.com založit účet a vytvořit kanál kam budeme odesílat data. K danému kanálu je třeba získat API klíč pro zápis.

Zapojení je velmi jednoduché:


Dále pomocí IDE nahrajeme dva subory ds1820.lua a init.lua.
Soubor ds1820.lua čte teplotu z čidla a odesílá metodou GET data na server thingspeak.com. Zde nastavte váš API klíč pro zápis a periodu jak často chcete data odesílat. Výchozí hodnota je 1 minuta.

-- ds1820.lua
-- Measure temperature and post data to thingspeak.com
-- 2014 OK1CDJ
--- Temp sensor DS18B20 is conntected to GPIO0
pin = 3
ow.setup(pin)

counter=0
lasttemp=-999

function bxor(a,b)
   local r = 0
   for i = 0, 31 do
      if ( a % 2 + b % 2 == 1 ) then
         r = r + 2^i
      end
      a = a / 2
      b = b / 2
   end
   return r
end

--- Get temperature from DS18B20 
function getTemp()
      addr = ow.reset_search(pin)
      repeat
        tmr.wdclr()
      
      if (addr ~= nil) then
        crc = ow.crc8(string.sub(addr,1,7))
        if (crc == addr:byte(8)) then
          if ((addr:byte(1) == 0x10) or (addr:byte(1) == 0x28)) then
                ow.reset(pin)
                ow.select(pin, addr)
                ow.write(pin, 0x44, 1)
                tmr.delay(1000000)
                present = ow.reset(pin)
                ow.select(pin, addr)
                ow.write(pin,0xBE, 1)
                data = nil
                data = string.char(ow.read(pin))
                for i = 1, 8 do
                  data = data .. string.char(ow.read(pin))
                end
                crc = ow.crc8(string.sub(data,1,8))
                if (crc == data:byte(9)) then
                   t = (data:byte(1) + data:byte(2) * 256)
         if (t > 32768) then
                    t = (bxor(t, 0xffff)) + 1
                    t = (-1) * t
                   end
         t = t * 625
                   lasttemp = t
         print("Last temp: " .. lasttemp)
                end                   
                tmr.wdclr()
          end
        end
      end
      addr = ow.search(pin)
      until(addr == nil)
end

--- Get temp and send data to thingspeak.com
function sendData()
getTemp()
t1 = lasttemp / 10000
t2 = (lasttemp >= 0 and lasttemp % 10000) or (10000 - lasttemp % 10000)
print("Temp:"..t1 .. "."..t2.." C\n")
-- conection to thingspeak.com
print("Sending data to thingspeak.com")
conn=net.createConnection(net.TCP, 0) 
conn:on("receive", function(conn, payload) print(payload) end)
-- api.thingspeak.com 184.106.153.149
conn:connect(80,'184.106.153.149') 
conn:send("GET /update?key=YOURKEY&field1="..t1.."."..t2.." HTTP/1.1\r\n") 
conn:send("Host: api.thingspeak.com\r\n") 
conn:send("Accept: */*\r\n") 
conn:send("User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n")
conn:send("\r\n")
conn:on("sent",function(conn)
                      print("Closing connection")
                      conn:close()
                  end)
conn:on("disconnection", function(conn)
                                print("Got disconnection...")
  end)
end

-- send data every X ms senconds to thing speak
tmr.alarm(0, 60000, 1, function() sendData() end )

Soubor initi.lua - se spustí automaticky po restartu. Připojí se k nastavené WIFI síti a počká na přidělení IP adresy a pak spustí skript ds1820.lua. Ve skriptu je třeba nastavit vaši síť.

--init.lua
print("Setting up WIFI...")
wifi.setmode(wifi.STATION)
--modify according your wireless router settings
wifi.sta.config("SSDID","PASSWORD")
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(1, 1000, 1, function() 
if wifi.sta.getip()== nil then 
print("IP unavailable, Waiting...") 
else 
tmr.stop(1)
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
dofile("ds1820.lua")
end 
end)

Zdrojové kódy je možné také sthnout zde: https://github.com/ok1cdj/ESP8266-LUA/tree/master/Thermometer-DS18B20-Thingspeak

Jak je vidět ESP8266 s LUA firmwarem je použitelné pro různé aplikace. Není problém v něm napsat jednoduchý klient i server, připojit různé periférie (momentálně 1-wire nebo i2c).