13. května 2012

Univerzální USB IO s ATTINY2313

Již delší dobu je k dispozici virtuální USB port (V-USB)pro mikrokontrolery AVR. Je to softwarové řešení USB portu přímo na pinech mikrokontroléru včetně ovladačů pro WINDOWS a LINUX. Na tomto řešení jsou dnes postavené levné programátory a spousta další zařízení. Pokusil jsem se vytvořit jednoduchou univerzální desku,  kde by bylo řešeno vše potřebné k USB připojení a všechny zbylé piny MCU byly vyvedeny na pájecí plošky. Na desce je osazen ATTINY2313, který má dostatečný počet portů.

Schéma zapojení
Plošný spoj
První aplikací pro tuto desku je jednoduchý spínač ovládaný přes USB, který může ovládat až 8 relé. Využívá celý port PB MCU.  V paměti EEPROM MCU je uložen poslední stav. Takže i po výpadku napájení se spínač vrátí do původního stavu. SW vychází z demo kódu od V-USB a je mírně upraven.
Připojení relé 
Součástí SW je i ovládací program pro Windows a Linux (na WIN je třeba nainstalovat ovladače). Ovládání spínače je velmi jednoduché, stačí spustit ovládací program powerSwitch se správnými parametry:


Pro sepnutí portu 3 (PB3 na MCU),  zadáte (pozor v linuxu, pouštět pod rootem):

powerSwitch on 3

Pro vypnutí portu  3,  zadáte:

powerSwitch off 0

Pro zapnutí portu 0 na 5 sekund zadáte:

powerSwitch off 3 5

Stav portů zjistíte zadáním:

powerSwitch status

Zde je ukázka blikání LED na portu PB0 z linuxu:Celý software se zdrojovými kódy i binárkami pro WIN a LINUX si můžete stáhnout zde. Na www.hamshop.cz si můžete zakoupit stavebnici (MCU je dodáván zvlášť). Tento modul nabízí široké uplatnění a jen změnou firmware procesoru lze vytvořit třeba převodník I2C na USB nebo 1-WIRE na USB apod. Momentálně pracuji na ovládání DDS přes USB.

10. května 2012

Setkání DL sekce G-QRP klubu - Waldsassen 2012

O víkendu 27.-29.4. 2012  se uskutečnilo setkání německé sekce GQRP klubu ve Waldssasenu. Waldssaen se nachází cca 10 km za Chebem. Toto setkání se pořádá  už od roku 1991 a ve Waldssasenu bylo po sedmé.  Se Sašou OK1RS jsme se zúčastnili sobotního programu. Během celého dne probíhaly zajímavé přednášky a neformální diskuze a odpoledne pak prezentace dovezených zřízení. Velmi mě zaujala přednáška DL2AVH o QRP PA s 3V napájením,výkonem 3W a účinností 90% a přednáška DK4ARL o vektorovém anténním analyzátoru. Na setkání by k dispozici sborník přednášek. Zde je několik fotografií ze setkání.
 

Rád bych poděkoval Fredovi DJ3KK a Dietrovi DL2BQD (autor většiny zde zveřejněných fotografií)  za vřelé přijetí a výborné setkání.  Doufám, že příští rok toto setkání navštíví více příznivců QRP z OK.

3. května 2012

Jednoduchá VF sonda

Tahle jednoduchá sonda je výborný pomocník při práci s VF technikou. Je navržena pro voltmetr (nebo multimetr) se vstupní odporem 10 MOhm. Většina moderních multimetrů má vstupní odpor 10-11 MOhm. Pokud bychom chtěli použít multimetr s jiným vstupním odporem je třeba změnit hodnotu R1 a R2 (nyní 3.9Mohm + 0.22MOhm). Hodnotu rezistoru můžeme vypočíst R=0.414*Z [MOhm].

Sondou můžeme také jednoduše změřit výkon. Budeme li měřit napětí na rezistoru 50 Ohm. Výkon vypočteme takto:

P [W]= (U[V] + 0.4) 2 / R[Ohm]

Úbytek na diodě je 0.4V v případě naší schottky diody. V případě germaniové diody (např. 1N34) by byl úbytek 0.25V.

Naměřili jsme 15.6V na zátěži 50Ohm

P  = (15.6 + 0.4) * (16.6+ 0.4) / 50 = 5.12 W

Přesnost se pohybuje okolo 10% v pásmu 200kHz až 30 MHz. Na vyšších kmitočtech naměříme menší napětí než je skutečné protože kapacita diody nám tvoří dolní propust. Pokud použijeme krátké vývody je sonda použitelná až do 150 MHz.
Schéma zapojení
Plošný spoj
Hotová sonda

Seznam součástek:
C1 - 10nF
R1 - 3M9
R2 - 220k
D1 - 1N5711

Sondu je možné vestavět do obalu od fixu nebo použít smršťovací bužírku.

Stavebnici je možné zakoupit na www.hamshop.cz.