10. srpna 2011

Čítač s CW výstupem jako stupnice pro QRP TRX

Jedná se o konstrukci OK2TEJ, je velice podobný jako byl v QRP TRXu NorCal20. Zapojení je velmi jednoduché. Srdcem celého čítače je mikroprocesor PIC 12F629 a před ním zesilovač s BF199. Odběr celého čítače je 3mA při 3V. Čítač pracuje ve dvou režimech. Režim MAN (po uzemnění vývodu MAN) přehraje poslední dvě místa frekvence v KHz.


Při uzemněném vývodu AUTO pípne čítač při každé změně frekvence o 1KHz. Pokud se kmitočet nezmění po dobu 2 sekund přehraje opět poslední dvě místa frekvence v KHz.


Schéma zapojení
Konstrukce je jednoduchá na jedno stranném plošném spoji. Zvládne ji i začínající bastlíř. Je třeba si dát pozor na zapojení vývodů u T1. Emitor je na plošném spoji označen 1, báze 2 a kolektor 3.


Plošný spoj

Seznam součástek

R1100R
R247k
R3470R
R510k
C1, C222pF
C322F
C4, C5100nF
L110uH
D1, D2BAT48
T1BF199
Q14MHz
IO1PIC 12F629 -naprogramovaný

Kompletní stavebnici  je možné zakoupit na www.hamshop.cz.

Žádné komentáře: