5. listopadu 2014

Let bálonu CDJ-1

Po zkušenostech z vývoje trackerů pro Stratocaching jsem se rozhodl vypustit vlastní balón. Nejlevnější  a nejschůdnější se mi jevila varianta PICO balónu. Jedná se párty balón o průměru 36" a trackerem co nejnižší hmotnosti.  V zahraničí létá poměrně hodně balónů této kategorie, protože pro ně není třeba žádné povolení. Tracker je zařízení, které dokáže vysílat udaje o poloze balónu pomocí GPS a vysílače (v našem případe 430MHz a RTTY a CW). Já jsem použil Picotracker v 3.1, který vychází z trackeru Radima OM2AMR z stsproject.net (stejný tracker letěl už 2x při Stratocahingu). Tracker obsahuje vysílač postavený na RFM22b pro pásmo 430 MHz, GPS uBlox MAX 7 a procesor ATMEGA328.  Celý systém je napájen z jedné AA baterie Energizer Lithium Ultimate a měniče na 1.8V. Klíčovou věcí celého trackeru je spotřeba. Podařilo se mi implementovat power save mode pro GPS  a tím ještě ušetřit docela dost energie. Anténa 1/4 GP a výkon byl nastaven na 20mW. Celý projekt je Open Source a je možné si ho stáhnout na GITHubu.


Tracker těsně před uzavřením
Start byl naplánován na sobotu 1.11.2014 z QTH OL7C na Blatenském vrchu. Počasí  přálo. Balón jsem nafoukl héliem na tah 2g. To by mělo zaručit, že vystoupá do 5-6 km a poletí v takzvaném floatu. Startovní hmotnost trackeru byl 29g. Start se podařil.

Dráha letu
Ihned po startu jsem začal dekódovat telemetrii. Po vystoupání začalo přijímacích stanic přibývat. Program pro příjem (DL-FLDIGI) odesílá data na internet a aktuální polohu balónu lze sledovat na spacenear.us/tracker. Balón přeletěl celou republiku a pak pokračoval směrem do Polska. Během letu ho přijímaly stanice z OK,OM,SP, DL. Po 39 hodinách a 24 minutách letu nad SP se tracker odmlčel. Baterie v tu dobu měl už jen 0.75V. Za tu dobu balón uletěl 832km. V následujících grafech je vidět kompletně průběh letu.

Napětí baterie a teplota

Výška, rychlost

Výška teplota
Pro příští start se chystám ještě snížit hmotnost a spotřebu trackeru.

Děkuji všem, kteří balón sledovali a hlavně Radimovi OM2AMR  z stsproject.net za cenné rady k celému projektu.