30. května 2013

Držák prvku pro yagi antény

Stavíte antény třeba podle DK7ZB ?? Jak řešíte uchycení prvku nad ráhno ?  Pro prvky o půměru 8mm je nyní k dostaní tento držák na Hamshop.cz. Je vyroben z plastu UV odolného plastu. Vhodný pro čtvercová ráhna 20x20mm a více.


24. května 2013

Raspberry PI jako WSPR maják III.


Projekt WSPR majáku postaveném na Raspberry PI pokračuje. Podařilo se mi navrhnout a vyrobit  modul dolní propusti 0 - 30 MHz. Celý filtr je navržen ze standardních SMD součástek velikosti 0805. Na následujících obrazcích je vidět simulace, měření a hotový filtr, který pak pasuje přímo do základní desky majáku.
Schéma zapojení filtru


Simulace filtru

Měření průchozího útlumu filtru
Měření útlumu odrazu filtru
Osazený modul filtru
V dalším díle bude popsán modul malého PA s BS170...

20. května 2013

RTL-SDR a Tablet s Androidem

Dostal se mi do rukou 7" tablet s 1 GHz procesorem značky Colorovo. Tento tablet se dá na internetu pořídit za cca 1600 Kč.  Pro RTL-SDR existují ovladače pro Android a jsou přímo k instalaci v Google play. Dále pro Android existuje aplikace SDR Touch. Tu musíte nainstalovat ze stránek autora. Ve free verzi nezobrazuje spektrum a nelze zadat kmitočet, ale jen ladit pomocí posouvání obrazovky. Doporučuji vyzkoušet nejdříve tuto free verzi a pak zakoupit klíč k verzi PRO. Stojí 5.99 GPB a nákup se realizuje PayPalem. PRO verze již  má všechny funkce.


Jak funguje SW je vidět na následujícím videu.

SW je použitelný a v kombinaci s levným tabletem můžeme mít kompletní SDR v ceně kolem 2000 Kč.V SW několik mi ale několik věcí chybí, např. zobrazení šířky filtru, předvolené filtry, nějaké paměti pro kmitočty a zobrazení ve vodopádu. Snad se dočkáme v nové verzi...


9. května 2013

SDR pod linuxem jednoduše

Konečně se objevila použitelná aplikace pro SDR pro Linux. OZ9AEC udělal uživatelsky příjemnou aplikaci GQRX, postavenou na GNU radio, která podporuje RTL-SDR, Funcube Dongle a USRP. Aplikace na rozdíl od GNU radia nepotřebuje žádnou složitou instalaci a konfiguraci. Stačí stáhnout předkompilovaný balík a spustit pod rootem gqrx. Po startu se objeví konfigurace s výběrem zařízení.  S RTL-SDR mi to chodí bezvadně ale při použití Funcube dongle mi to padá.  To budu muset ještě probádat...


Pokud chcete spouštět alikaci i pod uživatelem a ne jen pod rootem, je třeba vytvořit pravidlo pro udev. V /etc/udev/rules.d/ vytvoříme soubor např. 20-rtlsdr.rules s obsahem


SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bda", ATTRS{idProduct}=="2838", 
GROUP="adm", MODE="0666", SYMLINK+="rtl_sdr"

Pozor, idVendor a idProduct je třeba nahradit vašimi id. Zjistíme je pomocí příkazu lsusb. 

7. května 2013

YACK - telegrafní klíč

Před třemi lety jsem se zde publikoval telegrafní klíč Nanobug. Tento klíč byl postaven na ATtiny12, který se již nevyrábí. Původní kód byl napsán v assembleru. Tento klíč je postaven na ATtiny45 a vychází z opensource projektu YACK napsaném v jazyce C. Snažil jsem se co nejvíce zachovat původní ovládání Nanobugu.  Ubylo jedno tlačítko a příkazy se není zadávají pastičkou. Na ušetřeném portu přibyl příposlech. Díky větší paměti přibyla spousta nových funkcí a také dvě paměti.


Schéma zapojení


Plošný spoj
Stavbu není třeba komentovat, je to jen pár součástek...

Návod k použití

Po resetu je  klíč v módu IAMBIC B a rychlost je 12 WPM. Příposlech 800 Hz.

Změna rychlosti

Změna rychlosti se provádí podržením příkazového tlačítka a současným klíčováním.  Tečky zpomalují, čárky zrychlují. Při změně rychlosti klíč neklíčuje  výstup. Změna je slyšet pouze v příposlechu.

Příkazový mód

Krátkým stiskem příkazového tlačítka se dostaneme do příkazového módu. Klíč odpoví otazníkem. Dalším krátkým stiskem příkazový mód opustíme. Při zadávaní příkazů je vše slyšet pouze z příposlechu.

Seznam příkazu je následující:

V - Verze
Klíč oznámí verzi software.

P - Pitch, výška tónu

Umožňuje nastavení výšky příposlechu. Nastavujeme pomocí pastičky.  Pokud se nic neděje 5 sekund, klíč odpoví "OK" a vrátí se do příkazového režimu.

R - Reset

Všechna nastavení se vrátí do výchozího stavu.

U - mód ladění

Zaklíčováno trvale po dobu 20 sekund nebo do stisku pastičky.

A - IAMBIC A

Zapne režim IAMBIC A a klíč odpoví  "A OK".

B - IAMBIC B

Zapne režim IAMBIC AB a klíč odpoví  "B OK".

L - Ultimatic

Nastaví ULTIMATIC mód klíčování. 

D - DAH priority mode. Priorita čárek, při stisku obou pádel je vyslána čárka.

Simuluje režim starších klíčů.

X - revers pádel 

Přehození pádel, klíč odpoví "OK".

S - zapnutí příposlechu

Zapne nebo vypne příposlech. Příposlech je vždy zapnut v příkazovém režimu. Klíč odpoví "OK".

K - vypnutí, zapnutí klíčovacího výstupu

Zapne nebo vypne výstup klíčování, klíč odpoví  "OK". V příkazovém režimu je klíčovaní vypnuto.

I - nastavení klíčovacího výstupu

Nastaví klíčovací výstup na 1 nebo 0 při klíčovaní. Záleží na zapojení klíčovacího výstupu. V našem zapojení nastavit na jedna.

W - vrací aktuální rychlost ve WPM

1 a 2 - nahrávání paměti 1 nebo 2

klíč odpoví "1" nebo "2" a potom je možné nahrát až 100 znaků. Po 5 vteřinách neaktvity je zpráva přehrána zpět a uložena do EEPROM. Pokud nic nenahrajete, je původní obsah smazán.

E a T - přehraje paměť 1 nebo 2

N - automatický maják

Klíč odpoví "N" po kterém následuje  číslo 0 až 9999. Po 5 sekundách klíč odpoví číslem a "OK".Po návratu do klíčovacího režimu je přehrávána paměť č. 2 v nastaveném intervalu. Vše je uloženo v EEPROM a klíč si pamatuje nastavení po zapnutí.
Interval 0 zastaví maják.

0 - uzamčení konfigurace

Příkaz uzamkne aktuální konfiguraci kromě změny rychlosti, tónu.

C - trénink značek

Klíč generuje značky (jen do příposlechu) a uživatel ji musí zopakovat. Pokud je značka zopakována správně následuje písmeno "R" a další značka.  Pokud je ve značce chyba nasleduje 8 teček a značka znovu. Pokud se nic neděje 10 sekund, klíč se vrátí do příkazového režimu.Stavebnice je k dostaní na hamshop.cz.