22. února 2011

Pásmové filtry I.

Při současném provozu na více pásmech je třeba řešit jejich vzájemné rušení. Cílem bylo vyrobit filtr, který bude dimenzován na 100W a filtry půjdou dle potřeby řadit za sebe. Vlastní návrh filtru vychází z konstrukce vstupního dílu KV přijímače od DC4KU. Výhodou tohoto zapojení je, že všechny cívky v jednom filtru jsou stejné a že můžeme filtry řadit libovolně za sebe (za cenu zvýšení průchozího útlumu).

Schéma zapojení
Tabulka hodnot pro jednotlivá pásma
Návrh filtru jsem si ověřil v programu Elsie. Na obrázku je vidět filtr pro pásmo 21MHz. Tento filtr jsem i  na zkoušku vyrobil.

Simulace filtru
Na dalších obrázcích je vidět změřený průběh prototypu filtru. S průchozím útlumem jsem se dostal pod 0.3dB. Potlačení okolních pásem je jen o maličko horší v simulaci.
Změřená charakteristika S12
Průběh S11
Cívky jsou navinuté na toroidech Amidon T80-6 lakovaným drátem o průměru 1mm. Pro pásmo 21MHz je to 13 závitů (počty závitů lze jednoduše vypočítat dle použitého toroidu pomocí Mini ring core kalkulátoru).  V prototypu jsem použil velmi kvalitní kondenzátory od firmy ATC. U kondenzátorů je velmi důležité, aby byly dimenzované na dostatečné napětí!

Plošný spoj
Následovat budou filtry na ostatní pásma a QRP verze.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Tyhle filtry jdou postavit s cívkami SMCC, všechny jsou vyráběny v řadě. Asi tak byli původně navrženy filtry.

Ještě lépe a změřeny je má bezvadně Tasa YU1LM/QRP na svém webu.
http://yu1lm.qrpradio.com/