20. prosince 2010

Indikátor PSV

U Altoids tuneru se mi moc líbí způsob indikace PSV LED diodou. Navrhl jsem stejný indikátor PSV, který je možné vestavět do libovolného manuálního tuneru. Další výhodou je, že i při ladění antény je výstup zařízení zatížen reálnou impedancí 50 ohm. Přepínačem S1 přepínáme mezi laděním a pracovní polohou. Pokud je PSV v pořádku LED by neměla svítit.

Schéma zapojení
Plošný spoj
Osazení plošného spoje
Seznam součástek:
C1         100nF 
D1         BAT42 nebo libovolná schotky dioda
L1         TOROID FT37-43 5z/25z drátem 0.2mm
LED1       LED5MM
R1, R2, R3 51R/ 2W
R4         470R 

Vzhledem k použitým součástkám je max. výkon 5W.

Časem bude určitě k dispozici stavebnice.

Žádné komentáře: